ویژگی های اپلیکیشن ملودیگرام

last-ride

پروفایل شخصی

قابلیت ارتقاء حساب

جستجوی سریع و آسان

کیفیت پخش بالای آهنگ

امنیت بالا

بسته های مختلف ارتقاء حساب

قابلیت ارتقاء حساب اپلیکیشن ملودیگرام

last-ride

بسته های وی ای پی

ملودیگرام

ملودیگرام

کاربران در ملودیگرام می توانند حساب کاربری خود را ارتقاء داده و برای مدت زمان مشخصی از ویژگی های حساب وی ای پی استفاده کنند

تب های مختلف کاربری

ملودیگرام

ملودیگرام

ملودیگرام تب های مختلف با کاربری های متفاوت را در اختیار کاربران قرار می دهد

قابلیت فالو کردن کاربران دیگر

ملودیگرام

ملودیگرام

یکی دیگر از ویژگی های مهم این اپلیکیشن قابلیت فالو یا دنبال کردن کاربران دیگر از طریق اپلیکیشن می باشد

ویژگی های اپلیکیشن ملودیگرام

last-ride

با ملودیگرام می توانید حساب کاربری خود را ارتقاء داده و محدودیت های نسخه رایگان را پشت سر بگذارید

در ملودیگرام کیفیت پخش آهنگ های پلی شده بسیار عالی است و می توانید کیفیت آن را نیز در ابتدا انتخاب کنید

باارتقاء حساب کاربری خود می توانید به امکانات بیشتری دسترسی داشته باشید بسته های ارتقاء حساب ملودیگرام با مدت زمانی متفاوت

اپلیکیشن ملودیگرام پروفایل شخصی در اختبار کاربران خود قرار می دهد

در اپلیکیشن ملودیگرام می توانید براحتی با جستجوی سریع یا استفاده از دسته بندی آهنگ ها به آهنگ مورد خود برسید

اپلیکیشن موسیقی ملودیگرام دارای ورود دوگانه شماره تماس و ایمیل است که در مرحله بعد از شما کد تایید ارسال شده را می خواهد.

قابلیت ارتقاء حساب اپلیکیشن ملودیگرام

last-ride

بسته های وی ای پی

ملودیگرام

ملودیگرام

کاربران در ملودیگرام می توانند حساب کاربری خود را ارتقاء داده و برای مدت زمان مشخصی از ویژگی های حساب وی ای پی استفاده کنند

تب های مختلف کاربری

ملودیگرام

ملودیگرام

ملودیگرام تب های مختلف با کاربری های متفاوت را در اختیار کاربران قرار می دهد

قابلیت فالو کردن کاربران دیگر

ملودیگرام

ملودیگرام

یکی دیگر از ویژگی های مهم این اپلیکیشن قابلیت فالو یا دنبال کردن کاربران دیگر از طریق اپلیکیشن می باشد